Switch mạng Planet FNSW-2401, 24 cổng 10/100Mbps

Switch mạng Planet FNSW-2401 được thiết kế với 24 cổng điện 10/100Mbps, hỗ trợ VLAN, chuyên dùng trong mạng doanh nghiệp.

Thiết bị mạng Planet FNSW-2401 có các thông số kỹ thuật chính:

  • 24 port 10/100Mbps, giao diện RJ-45.
  • Hỗ trợ VLAN.
  • hỗ trợ các chế độ “Standard”, “Flow Control Off”, “VLAN” và “Extend
  • Nguồn điện: 100~220VAC.
Danh mục: