Module quang SFP 100Mbps, PLANET MFB series

Module quang SFP 100Mbps, PLANET MFB series là các thiết bị thu/phát quang có thiết kế nhỏ gọn, tương thích với các chuẩn khe cắm SFP slot trên các thiết bị mạng Switch, Router, Media Converter,…. Module SFP 100Mbps PLANET MFB hỗ trợ cắm nóng, không cần tắt nguồn khi thay đổi hoặc cắm mới khi thiết bị mạng đang hoạt động.

Module quang MFB series được có 2 loại chính, gồm module SFP 1 sợi (WDM 1310nm/1550nm) và module SFP 2 sợi (SM 1310nm hoặc 1550nm; MM 850nm) với khoảng cách truyền khác nhau.

Các phiên bản Module quang SFP 100Mbps, PLANET MFB series:

ORDERING INFORMATION

MFB-FX

SFP-Port 100BASE-FX Transceiver (1310nm) -2km

MFB-F20

SFP-Port 100BASE-FX Transceiver (1310nm) – 20km

MFB-FA20

SFP-Port 100BASE-BX Transceiver (WDM,TX:1310nm) -20km

MFB-FB20

SFP-Port 100BASE-BX Transceiver (WDM,TX:1550nm) -20km

MFB-F40

SFP-Port 100BASE-FX Transceiver (1310nm) – 40KM

MFB-F60

SFP-Port 100BASE-FX Transceiver (1310nm) – 60KM

MFB-TFX

SFP-Port 100BASE-FX Transceiver (1310nm) -2km (-40~75 degrees C)

MFB-TF20

SFP-Port 100BASE-FX Transceiver (1310nm) – 20km (-40~75 degrees C)

MFB-TFA20

SFP-Port 100BASE-BX (WDM, TX:1310nm) mini-GBIC module-20km (-40~75 degrees C)

MFB-TFB20

SFP-Port 100BASE-BX (WDM, TX:1550nm) mini-GBIC module-20km (-40~75 degrees C)

MFB-TFA40

SFP-Port 100BASE-BX (WDM, TX:1310nm) mini-GBIC module-40km (-40~75 degrees C)

MFB-TFB40

SFP-Port 100BASE-BX (WDM, TX:1550nm) mini-GBIC module-40km (-40~75 degrees C)

MFB-TSA

SFP-Port 100BASE-BX Transceiver (Multi-mode/WDM,TX:1310nm RX:1550nm / DDM) – 2km (-40~75 degrees C)

MFB-TSB

SFP-Port 100BASE-BX Transceiver (Multi-mode/WDM,TX:1550nm RX:1310nm / DDM) – 2km (-40~75 degrees C)