Bút soi cáp quang Tribrer BML-205

Bút soi cáp quang Tribrer BML-205 dùng trong các trường hợp cần xác định điểm lỗi cáp quang bằng ánh sáng nhìn thấy, bước sóng 650nm, 10mW (soi tương đương 10km).