Bộ chuyển đổi quang điện 2 sợi quang Gigabit, BTON

Bộ chuyển đổi quang điện 2 sợi quang Gigabit, BTON tích hợp sẵn bộ thu/phát quang với 2 cổng phát (Tx) và thu (Rx) riêng biệt, có thể sử dụng bước sóng MM 850mm hoặc SM 1310nm/1550nm tuy theo phiên bản, phù hợp với nhu cầu người dùng khác nhau.