Bộ chuyển đổi quang điện 2 sợi quang, 100M, BTON

Bộ chuyển đổi quang điện 2 sợi quang,100M từ hãng BTON tích hợp sẵn bộ thu/phát quang với 2 cổng phát (Tx) và thu (Rx) riêng biệt, có thể sử dụng bước sóng SM 1310nm/1550nm tuy theo phiên bản, phù hợp với nhu cầu người dùng khác nhau.