Bộ chuyển đổi quang điện 1 sợi quang, Gigabit, BTON

Bộ chuyển đổi quang điện 1 sợi quang, Gigabit (10/100/1000Mbps), BTON tích hợp sẵn bộ thu/phát quang với công nghệ ghép bước sóng WDM, sử dụng 2 bước sóng 1310nm/1550nm trên cùng 1 sợi quang cho cả chiều lên và chiều xuống.