Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng các thiết bị quang, máy đo cáp quang để giúp các kỹ thuật viên nhanh chóng làm quen, khai thác tối đa tính năng sản phẩm.